(1)
Höst, G. Programmering Kan Ses Som ämnesinnehåll I Teknik. ATENA 2023, 5.