Andersson, R. (2019). Erfarenheter av en didaktisk modell för undervisning om hållbar energi. ATENA Didaktik, 1(1). https://doi.org/10.3384/atena.2019.1354