Sjöström, J. (2019). CoRe – ett didaktiskt verktyg för planering och professionsutveckling. ATENA Didaktik, 1(1). https://doi.org/10.3384/atena.2019.1356