Fridberg, M., Jonsson, A., Redfors, A., & Thulin, S. (2021). Fysik och kemi i fokus för kommunikationen mellan lärare och barn i förskolan. ATENA Didaktik, 4(1). https://doi.org/10.3384/atena.2021.1827