Fägerstam, E. (2020). Vilken roll spelar känslor och värderingar för elevers lärande?. ATENA Didaktik, 2(1). https://doi.org/10.3384/atena.2020.2241