Bossér, U., & Sjöström, J. (2020). Samhällsfrågor i nv-klassrummen – från enkel kontextualisering till fokus på handlingskompetens för global miljörättvisa. ATENA Didaktik, 2(1). https://doi.org/10.3384/atena.2020.2244