Karlström, M. (2020). Stämmer det att eleverna förlorar sitt intresse för naturvetenskap på högstadiet?. ATENA Didaktik, 3(1). https://doi.org/10.3384/atena.2020.3191