Westman, A.-K. (2020). Förskollärares barnsyn kan motverka eller förstärka könsstereotyper. ATENA Didaktik, 3(1). https://doi.org/10.3384/atena.2020.3255