Lunde, T., & Sjöström, J. (2020). Didaktiska modeller som kärnan i ämnesdidaktik: forskning som eftersträvar en professionsvetenskap för lärare. ATENA Didaktik, 3(1). https://doi.org/10.3384/atena.2020.3299