Ekström Lind, L., Martín Bylund, A., & Stenliden, L. (2020). Covid-19 i svenska skolor synliggör sårbarhetens potential i lärares praktik. ATENA Didaktik, 3(2). https://doi.org/10.3384/atena.2020.3345