Lunde, T. (2021). Utforska representationer banar väg för meningsskapande. ATENA Didaktik, 4(1). https://doi.org/10.3384/atena.2021.3548