Sjöström, J. (2021). Didaktisk modell som stöd för en fyllig behandling av det komplexa riskbegreppet. ATENA Didaktik, 3(2). https://doi.org/10.3384/atena.2021.3912