Höst, G. (2021). Virtuella laborationer eller fysiska?. ATENA Didaktik, 3(2). https://doi.org/10.3384/atena.2021.3921