Stolpe, K., & Höst, G. (2021). Tre terminer av pandemi – professionellt lärande i det ”nya vanliga”. ATENA Didaktik, 3(2). https://doi.org/10.3384/atena.2021.3922