Kristiansson, R. (2023). Låt NO-språket gro med PEN-modellen. ATENA Didaktik, 5(1). https://doi.org/10.3384/atena.2023.4130