Fridberg, M., Cronquist, B., & Redfors, A. (2022). Möjligheter med STEM-undervisning genom robotik i förskolan. ATENA Didaktik, 4(2). https://doi.org/10.3384/atena.2022.4143