Fägerstam, E. (2022). Det är svårt att se helheten i tekniska system. ATENA Didaktik, 4(1). https://doi.org/10.3384/atena.2022.4200