Lunde, T. (2022). Liten ändring gav stor effekt på lärande om teoriers särdrag. ATENA Didaktik, 4(2). https://doi.org/10.3384/atena.2022.4335