Rocksén, M. (2022). Jämföra molekylbilder kan förbättra undervisning om kemisk bindning. ATENA Didaktik. https://doi.org/10.3384/atena.2022.4468