Bossér, U. (2022). Antibiotikaresistens bra område för att lära om evolution. ATENA Didaktik. https://doi.org/10.3384/atena.2022.4475