Hallström, J. (2023). Teknisk förändring som innehåll i teknikundervisning: Kunskap, begrepp, progression. ATENA Didaktik, 5(1). https://doi.org/10.3384/atena.2023.4481