Stolpe, K. (2022). Språkinriktade aktiviteter kan gynna övergången från vardagsspråk till ämnesspråk. ATENA Didaktik. https://doi.org/10.3384/atena.2022.4503