Lunde, T. (2022). Gynnsamt att låta elever växla mellan vardagligt och naturvetenskapligt språkbruk. ATENA Didaktik. https://doi.org/10.3384/atena.2022.4536