Stolpe, K. (2022). Är lärobokstexterna i de naturvetenskapliga ämnena för enkla?. ATENA Didaktik, 4(2). https://doi.org/10.3384/atena.2022.4548