Fägerstam, E. (2022). Läsförmåga viktig för resultat på TIMSS. ATENA Didaktik, 4(2). https://doi.org/10.3384/atena.2022.4556