Lunde, T., & Höst, G. (2022). Att undervisa naturvetenskap i det flerspråkiga klassrummet. ATENA Didaktik, 4(2). https://doi.org/10.3384/atena.2022.4584