Lunde, T. (2023). Tre typer av argument för materians partikelnatur i kemiundervisning. ATENA Didaktik. https://doi.org/10.3384/atena.2023.4589