Lunde, T. (2023). Undervisning kan rusta elever för att hantera sin klimatoro. ATENA Didaktik, 5(2). https://doi.org/10.3384/atena.2023.4590