Broman, K. (2023). Lärare ändrar sin undervisning efter learning study. ATENA Didaktik. https://doi.org/10.3384/atena.2023.4634