Bossér, U. (2023). Förenklad bild av naturvetenskap i skolan. ATENA Didaktik. https://doi.org/10.3384/atena.2023.4635