Höst, G. (2023). Ritande kan stödja barns och elevers lärande i naturvetenskap. ATENA Didaktik. https://doi.org/10.3384/atena.2023.4696