Schönborn, K., & Höst, G. (2023). Lärare behöver ge eleverna stöd att tolka representationer i kemiklassrummet. ATENA Didaktik. https://doi.org/10.3384/atena.2023.4697