Andrée, M., & Hansson, L. (2023). Gratis undervisningsresurser från industriföretag kräver didaktiska överväganden. ATENA Didaktik. https://doi.org/10.3384/atena.2023.4729