Höst, G. (2023). Programmering kan ses som ämnesinnehåll i teknik. ATENA Didaktik, 5(1). https://doi.org/10.3384/atena.2023.4863