Schönborn, K., & Höst, G. (2023). Många utmaningar när programmering integreras i undervisningen. ATENA Didaktik, 5(1). https://doi.org/10.3384/atena.2023.4864