Clucas, P., & Lunde, T. (2023). Sju lärarroller i mellanstadiets NO-undervisning. ATENA Didaktik. https://doi.org/10.3384/atena.2023.5064