FÄGERSTAM, E. Vilken roll spelar känslor och värderingar för elevers lärande?. ATENA Didaktik, [S. l.], v. 2, n. 1, 2020. DOI: 10.3384/atena.2020.2241. Disponível em: https://atenadidaktik.se/article/view/2241. Acesso em: 24 sep. 2023.