BOSSÉR, U.; SJÖSTRÖM, J. Samhällsfrågor i nv-klassrummen – från enkel kontextualisering till fokus på handlingskompetens för global miljörättvisa. ATENA Didaktik, [S. l.], v. 2, n. 1, 2020. DOI: 10.3384/atena.2020.2244. Disponível em: https://atenadidaktik.se/article/view/2244. Acesso em: 20 juni. 2024.