WESTMAN, A.-K. Förskollärares barnsyn kan motverka eller förstärka könsstereotyper. ATENA Didaktik, [S. l.], v. 3, n. 1, 2020. DOI: 10.3384/atena.2020.3255. Disponível em: https://atenadidaktik.se/article/view/3255. Acesso em: 20 juni. 2024.