STOLPE, K. Språkinriktade aktiviteter kan gynna övergången från vardagsspråk till ämnesspråk. ATENA Didaktik, [S. l.], 2022. DOI: 10.3384/atena.2022.4503. Disponível em: https://atenadidaktik.se/article/view/4503. Acesso em: 2 dec. 2022.