Andersson, Robert. 2019. ”Erfarenheter Av En Didaktisk Modell för Undervisning Om hållbar Energi”. ATENA Didaktik 1 (1). https://doi.org/10.3384/atena.2019.1354.