Sjöström, Jesper. 2019. ”CoRe – Ett Didaktiskt Verktyg för Planering Och Professionsutveckling”. ATENA Didaktik 1 (1). https://doi.org/10.3384/atena.2019.1356.