Fridberg, Marie, Agneta Jonsson, Andreas Redfors, och Susanne Thulin. 2021. ”Fysik Och Kemi I Fokus för Kommunikationen Mellan lärare Och Barn I förskolan”. ATENA Didaktik 4 (1). https://doi.org/10.3384/atena.2021.1827.