Fägerstam, Emilia. 2020. ”Vilken Roll Spelar känslor Och värderingar för Elevers lärande?”. ATENA Didaktik 2 (1). https://doi.org/10.3384/atena.2020.2241.