Bossér, Ulrika, och Jesper Sjöström. 2020. ”Samhällsfrågor I Nv-Klassrummen – från Enkel Kontextualisering till Fokus På Handlingskompetens för Global miljörättvisa”. ATENA Didaktik 2 (1). https://doi.org/10.3384/atena.2020.2244.