Karlström, Matti. 2020. ”Stämmer Det Att Eleverna förlorar Sitt Intresse för Naturvetenskap På högstadiet?”. ATENA Didaktik 3 (1). https://doi.org/10.3384/atena.2020.3191.