Westman, Anna-Karin. 2020. ”Förskollärares Barnsyn Kan Motverka Eller förstärka könsstereotyper”. ATENA Didaktik 3 (1). https://doi.org/10.3384/atena.2020.3255.