Ekström Lind, Linda, Anna Martín Bylund, och Linnéa Stenliden. 2020. ”Covid-19 I Svenska Skolor synliggör sårbarhetens Potential I lärares Praktik”. ATENA Didaktik 3 (2). https://doi.org/10.3384/atena.2020.3345.