Fridberg, Marie, Björn Cronquist, och Andreas Redfors. 2022. ”Möjligheter Med STEM-Undervisning Genom Robotik I förskolan”. ATENA Didaktik 4 (2). https://doi.org/10.3384/atena.2022.4143.