Höst, Gunnar. 2022. ”Viktigt Att Skilja På Energi Och Materia I lärande för hållbar Utveckling”. ATENA Didaktik 4 (2). https://doi.org/10.3384/atena.2022.4311.